» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Pravilnik o načinu i postupku prodaje stanova fizički invalidnom licu i roditelju lica sa hendikepom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju na korišć enje – zakup pijačnog poslovnog prostora JKP „Gradske pijace”

Akti Grada
2

Zaključak o pristupanju izradi plana detaljne regulacije dela centralne zone – Bloka 16 u Novom Beogradu između ulica: Ušće, Bulevar Nikole Tesle i Bulevar Mihajla Pupina

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u julu 2003. godine 742

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o razrešenju potpredsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o razrešenju člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o razrešenju člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o izboru potpredsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o izboru članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o izboru zamenika sekretara Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” –

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija čiji je korisnik opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rešenje o obrazovanju Komisije za planove Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo za reprogram duga mesnih zajednica za utrošenu električnu energiju

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „10. oktobar” Barajevo za plaćanje cene vode na lokalnom vodovodu Barajevo – Vitkovica

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o utvrđivanju izbora i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za davanje naziva ulicama, trgovima i ustanovama

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju JKP „Pijace Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
9

Plan detaljne regulacije Tehničke škole i dnevnog boravka za decu i omladinu sa posebnim potrebama u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Rešenje o potvrđivanju Rešenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Mladenovac o obrazovanju Komisije za javna priznanja

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Rešenje o obrazovanju Komisije za javna priznanja

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Izmena Uputstva o kriterijumima i načinu sprovođ enja konkursa za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Zaključak o izmeni Interventnih mera za zaštitu najugroženijih građana Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac