» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
0

Plan detaljne regulacije za izgradnju tri stambenoposlovna objekta i poslovnog objekta – samousluge na KP 1857/4, 1856/1, 1856/2, 1857/5 i 1862/4 KO Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
1

Zaključak o pristupanju izradi regulacionog plana dela centralne zone – prostorna celina uz Bulevar kralja Aleksandra, Živka Davidovića, kružnog puta, pristupnih saobraćajnica Nova 1. i 2. i Ustanič ke – područje blokova E10 i E11 (deo)

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u avgustu 2003. godine

Akti Grada
1

Rešenje o izboru potpredsednika Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
2

Rešenje o izboru potpredsednika Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
2

Odluka o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Grocka
6

Odluka o kriterijumima utvrđivanja zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Grocka
11

Odluka o sahranjivanju i grobljima

Akti gradskih opština Grocka
13

Odluka o godišnjem računu budžeta opštine Grocka za 2002. godinu

Akti gradskih opština Grocka
17

Odluka o poveravanju poslova projektovanja, izgradnje i održavanja distributivne gasovodne mreže i dugoročnoj isporuci prirodnog gasa na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o povezivanju Javnog preduzeća za stambene usluge opštine Grocka sa javnim komunalnim preduzećem „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
18

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije za gasifikaciju naselja Vrčin opštine Grocka, sa priključ nim gasovodom i GMRS Vrčin sa pripadajućim MRS

Akti gradskih opština Grocka
18

Odluka o određivanju organa za donošenje odluka o izradi urbanističkih planova

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka o davanju u zakup građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o pristupanju izradi lokalnog ekološkog akcionog plana

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac