» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
3

Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
7

Odluka o stalnoj manifestaciji u oblasti sporta od značaja za grad

Akti Grada
7

Odluka o podizanju replike spomenika Milošu Obrenoviću (Takovski ustanak)

Akti Grada
8

Pravila Beogradskog sajma knjiga

Akti Grada
9

Plan detaljne regulacije područja između ulica Mate Jerkovića, Palisadske, Komovske i Bele vode u Žarkovu

Akti Grada
19

Rešenje o izboru dr Milana Vujanića za člana Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda

Akti Grada
19

Rešenje o izboru Vladimira Markovića za člana Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda

Akti Grada
19

Rešenje o izboru Ljiljane Nestorović za člana Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda

Akti Grada
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

Akti Grada
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
19

Rešenje o davanju saglasnosti na odredbe Statuta o izmenama i dopunama Statuta Gradskog zavoda za veštačenja

Akti Grada
20

Rešenja o razrešenju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola

Akti Grada
22

Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola

Akti Grada
24

Rešenja o razrešenju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
26

Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
27

Rešenje o izmenama Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
27

Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture od značaja za grad Beograd

Akti Grada
34

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
34

Rešenje o davanju saglasnosti na cene osnovnih komunalnih proizvoda i usluga – vode i iznošenja smeća koje plaćaju neposredni korisnici

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Ispravka Privremenih pravila građenja u opštini Obrenovac

Ispravke