» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u septembru 2003. godine

Akti Grada
1

Rešenje o razrešenju članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o imenovanju članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o razrešenju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Rešenje o imenovanju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o razrešenju člana Opštinske izborne komisije za izbor odbornika u Skupštinu opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju člana Opštinske izborne komisije za izbor odbornika u Skupštinu opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Rešenje o razrešenju Slavice Ristić, zamenika sekretara SO Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Rešenje o razrešenju Strahinje Sekulića, javnog pravobranioca SO Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o razrešenju Nine Valčić, funkcije zamenika javnog pravobranioca opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o imenovanju Nine Valčić za javnog pravobranioca opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o imenovanju Milene Rogić za zamenika javnog pravobranioca opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Pravilnik o stambenim odnosima opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve

Akti gradskih opština Rakovica
16

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Čukarica za 2003. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
16

Rešenje o prestanku mandata, zbog podnošenja ostavke, odborniku prim. dr Aleksandru Taskoviću

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice Zeoke

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Odluka o određivanju delova urbanističkih planova koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji

Akti gradskih opština Mladenovac
18

Odluka o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji opštine Mladenovac

Ispravke