» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Odluka o dodeli Povelje Davidu Albahariju

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o dodeli Povelje Branku Bolanoviću

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o dodeli Povelje Draganu Veselinoviću

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o dodeli Povelje Zlati Maleš

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje Vladimiru Markoviću i Dragutinu Balabanu

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje Jelki Nešković

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje Zemunskoj gimnaziji

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje prijateljstva Švajcarskoj direkciji za razvoj i saradnju

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodelji Specijalne nagrade u oblasti ljudskih prava Osnovnoj školi „Sava Jovanović Sirogojno”

Akti gradskih opština Zemun
3

Zaključak o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Stari grad Milisavu Krsmanoviću

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Odluka o određivanju urbanističkih planova i delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Barajevo
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija čiji je korisnik opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Odluka o stipendiranju studenata i apsolvenata

Akti gradskih opština Barajevo
6

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeć a za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
6

Privremena pravila građenja u opštini Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
12

Rešenje o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o izmeni Statuta Javnog preduzeća za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
13

Rešenje o izmeni Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga za isporuku vode, grejanje i iznošenje smeća JPKP „Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje dela mesne zajednice Kruševica – rejon Paljevito

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje dela mesne zajednice Kruševica – rejon Do

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Odluka o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Odluka o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Odluka o dopuni Odluke o korišćenju poslovnog prostora opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor koji koristi opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Izmena privremenih pravila građenja u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Pravilnik o privremenim pravilima građenja za snabdevanje tečnim gorivom i gasom na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Pravilnik o posebnim (privremenim) pravilima građenja za kompleks TE „Nikola Tesla” – A Urovci 886

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Prva dopuna Plana za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Plan detaljne regulacije za deo Rvata kod autobuske stanice

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu za sprovođenje izbora odbornika Skupštine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
35

Plan postavljanja nadstrešnica za autobuska stajališta na javnim površinama na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
36

Odluka o utvrđivanju odluka Skupštine opštine Sopot iz oblasti urbanizama i građevine koje ostaju na snazi do donošenja urbanističkog plana

Akti gradskih opština Sopot
36

Odluka o dopuni Odluke o građevinskom zemljiš tu

Akti gradskih opština Sopot
36

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju građevinskog zemljišta od opšteg interesa za opštinu Sopot

Akti gradskih opština Sopot
37

Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine za građevinsko zemljište

Akti gradskih opština Sopot
38

Odluka o trećoj izmeni Odluke o buyetu opštine Sopot za 2003. godinu

Akti gradskih opština Sopot
38

Odluka o određivanju naseljenih mesta na teritoriji opštine Sopot u kojima se vrši odvoženje smeća

Akti gradskih opština Sopot
38

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na odredbe Statuta o izmenama i dopunama Statuta Gradskog zavoda za veštačenja

Ispravke