» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o izmeni o dopuni Odluke o Gradskoj upravi

Akti Grada
1

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Novi Beograd

Akti Grada
3

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Vračar

Akti Grada
7

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Savski venac

Akti Grada
10

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Voždovac

Akti Grada
14

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Savski venac

Akti Grada
15

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Palilula

Akti Grada
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije Beograda za 2002. godinu

Akti Grada
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Beograda za 2003. godinu

Akti Grada
16

Rešenja o razrešenju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola

Akti Grada
20

Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola

Akti Grada
23

Rešenja o razrešenju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
24

Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
25

Pokazatelj rasta cena na malo u maju 2003. godine

Akti Grada
25

Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve

Akti gradskih opština Rakovica
25

Odluka o grbu i stegu opštine i naseljenog mesta Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Odluka o upotrebi i zaštiti grba i stega opštine i naseljenog mesta Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Odluka o nagradama opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Odluka o Nacrtu urbanističkog projekta za proširenje novog groblja, odnosno proširenje starog groblja u naseljenom mestu Veliki Crljeni

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Izmene i dopune Plana za postavljanje privremenih objekata u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada radnih jedinica i Plan prihoda i rashoda JPKP „Lazarevac” Lazarevac za 2003. godinu i na Predlog mera za poboljšanje aktivnosti i rezultata poslovanja JPKP „Lazarevac” Lazarevac u 2003. godini 591

Akti gradskih opština Lazarevac