» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o građevinskom zemljištu

Akti Grada
6

Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
13

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeć a za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Akti Grada
14

Odluka o izmenama Odluke o primeni korekcije urbanističkih pokazatelja u okviru namene definisane urbanističkim planovima na teritoriji GUP-a Beograda

Akti Grada
14

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Vračar

Akti Grada
17

Pravilnik o privremenim pravilima građenja stanica za snabdevanje tečnim gorivom

Akti Grada
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću „Beogradska arena”

Akti Grada
19

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola

Akti Grada
20

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
22

Rešenje o izboru dva člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Rešenje o utvrđivanju cena u delatnosti proizvodnje i distribucije vode JKSP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
22

Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Pravilnik o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
30

Ispravka Odluke o samodoprinosu za teritoriju MZ „Velika Ivanča”

Ispravke
30

Ispravka Odluke o samodoprinosu za teritoriju MZ „Markovac”

Ispravke
30

Ispravka Odluke o samodoprinosu za teritoriju MZ „Mala Vrbica”

Ispravke
30

Ispravka Odluke o samodoprinosu za teritoriju MZ „Jagnjilo”

Ispravke