» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Odluka o upotrebi grba i zastave grada Beograda 645

Akti Grada
3

Odluka o javnim parkiralištima

Akti Grada
5

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o izmeni Odluke o građevinskom zemljiš tu

Akti Grada
6

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Novi Beograd

Akti Grada
9

Izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područ je opštine Zemun

Akti Grada
10

Pravilnik o privremenim pravilima građenja fiksne telekomunikacione mreže

Akti Grada
12

Pravilnik o privremenim pravilima građenja mobilne telekomunikacione mreže

Akti Grada
14

Pravilnik o privremenim pravilima građenja transformatorskih stanica 10/0,4 kâ i elektroenergetskih vodova 1 kâ i 10 kâ

Akti Grada
15

Rešenje o razrešenju potpredsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
15

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
16

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
16

Rešenje o izboru potpredsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
16

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Biblioteke „Milutin Bojić” iz Beograda, ul. Ilije Garašanina br. 5

Akti Grada
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Beograda iz Novog Beograda, ul. Palmira Toljatija br. 1

Akti Grada
16

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća „Sava Centar” kao javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad

Akti Grada
17

Akt o urbanističkim uslovima sa zaključkom o verifikaciji urbanističko-tehničkih uslova – korekcija urbanističkih pokazatelja za izgradnju stambenog objekta sa poslovanjem u prizemlju i podzemnom garažom u ulici Olge Alkalaj br. 2a, na delovima kat. parcela 15877/2 i 15878/3 KO Zvezdara

Akti Grada
19

Pokazatelj rasta cena na malo u junu 2003. godine 663

Akti Grada
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Palilula za 2003. godinu

Akti gradskih opština Palilula
21

Odluka o ukidanju mesnih zajednica na teritoriji opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
22

Odluka o osnivanju i utvrđivanju područja, organizaciji i načinu finansiranja mesnih zajednica na teritoriji opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
27

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
29

Odluka o ustanovljenju javnih priznanja opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
29

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
30

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cena u delatnosti proizvodnje i distribucije vode JKSP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Odluka o određivanju delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Odluka o dodeli nagrada opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Pravilnik o privremenim pravilima građenja u opštini Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Rešenje o obrazovanju Komisije za planove

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Odluka o javnim priznanjima opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
41

Plan postavljanja javnih telefonskih govornica na javnim površinama u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac