» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 14-2024, izdat 2024-02-28
veličina 249.65 Kb
1

Plan detaljne regulacije dela centralne zone – prostorna celina područja Autokomande, opština Voždovac

Akti Grada
18

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja mladih bez kvalifikacija

Akti Grada
18

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Majdanska Čukarica, Vase Stajića, Paštrovićeve i Visoke, opština Čukarica

Akti Grada
19

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju humanitarnog fonda „Voždovac"

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o izmeni Pravila humanitarnog fonda „Voždovac"

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija, koje se finansiraju iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
21

Rešenje o razrešenju članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
21

Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
21

Odluka o kriterijumima za raspodelu stanova solidarnosti zaposlenim licima u organima opštine i Opštinskoj upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji organa gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Odluka o ustanovljenju javnog priznanja „Povelja majci"

Akti gradskih opština Zemun
23

Odluka o načinu korišćenja stanova u državnoj svojini na kojima gradska opština Novi Beograd ima pravo korišćenja i raspolaganja

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

u Novom Beogradu

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmeni Odluke o javnom pravobranilaštvu

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog javnog pravobranioca

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Izmene i dopune Plana za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za proširenje groblja u naseljenom mestu Šopić, gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju ulice Milana Kojića, između ulice Svetog Save i ulice Kralja Petra

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za proširenje i uređenje groblja u Lukavici 28

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije centra Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za proširenje i uređenje groblja u Stubici

Akti gradskih opština Lazarevac