» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o prestanku mandata predsedniku Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o prestanku mandata gradonačelniku grada Beograda pre isteka vremena na koje je biran

Akti Grada
2

Rešenje o prestanku mandata zameniku gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o imenovanju zamenika vršioca dužnosti gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju zamenika vršioca dužnosti gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmeni Odluke o građanskom braniocu za grad Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o organizovanju Radiodifuznog preduzeća „Studio B” sa potpunom odgovornošću kao javnog preduzeća za obavljanje radiodifuzne delatnosti

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog radiodifuznog preduzeća „Studio B”

Akti Grada
3

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
6

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola u Beogradu

Akti Grada
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2007. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
13

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o cenama usluga JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
14

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Čukarica za 2007. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
18

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za proširenje groblja „Ornice” u naseljenom mestu Kruševica

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Plan detaljne regulacije za proširenje groblja u naseljenom mestu Šopić, gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Plan generalne regulacije za deo naselja: Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
49

Rešenje o utvrđivanju novih i promeni postojećih naziva puteva, ulica, gradskog trga i drugih delova u naseljenim mestima Draževac, Barič i Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Odluka o izmenama i dopunama Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti javnih komunalnih preduzeća