» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Plan detaljne regulacije prostorne celine Kosanč ićev venac

Akti Grada
52

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na područ ju grada Beograda u periodu od 15. novembra 2007. do 15. marta 2008. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
53

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
54

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Odluka o postavljanju skulpture „Paradigma”

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Rešenje o davanju saglasnosti DP „Inos sirovina”, Lazarevac da može u po slovnom imenu koristiti ime „Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Odluka o drugoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Odluka o dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i platama lica koje bira, imenuje i postavlja Skupština gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o izmeni Rešenja o dopuni Rešenja o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o imenovanju direktora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Pravilnik o veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje bašta ugostiteljskih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac