» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 41-2024, izdat 2024-04-19
veličina 197.14 Kb
1

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Cenovnika pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” sa Odlukom

Akti Grada
2

Pravilnik o merilima i kriterijumima za učešće korisnika i njegovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima pomoći u kući, dnevnog boravka, privremenog smeštaja i stanovanja uz podršku

Akti Grada
3

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova i delatnosti u ustanovama u kojima se ostvaruju prava iz socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara Grad Beograd

Akti Grada
7

Pravilnik o normativima za opremanje stanova za stanovanje uz podršku i privremeno stanovanje

Akti Grada
8

Rešenje o prestanku mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Grocka Aleksandru Ristiću

Akti gradskih opština Grocka
8

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Grocka Toniju Simiću

Akti gradskih opština Grocka
8

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Rešenje o davanju saglasnosti na razrešenje zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o izradi plana opšteg uređenja područja „Potkovice” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo naselja Begluk – Dudovi u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo naselja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrež je u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac