» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda Milošu Aligrudiću

Akti Grada
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda Nenadu Komatini

Akti Grada
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda Tomislavu Bogetiću

Akti Grada
1

Rešenje o izmeni Rešenja o najvišem nivou cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

Akti Grada
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Zemun izabranim na dopunskim izborima 29. juna 2003. godine

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju članova Izdavačkog saveta „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o izboru predsednika i članova Izdavač kog saveta „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju članova Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru članova Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru člana Komisije za dodelu priznanja opštine

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru člana Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o izboru člana Komisije SO Zemun za spomenike i nazive trgova i ulica

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Odluka o ustanovljenju zahvalnice opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o davanju saglasnosti na program JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga na sezonskim privremenim objektima na područ ju opštine Rakovica, kojim upravlja JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor čiji je korisnik opština Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup i određivanja zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sticanju, korišćenju i raspolaganju stanovima opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
11

Rešenje o utvrđivanju cena u delatnosti usluga iznošenja smeća JKSP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
11

Urbanistički projekat sanacije i proširenja deponije čvrstog komunalnog otpada u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac