» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Beogradska tvrđava” sa Cenovnikom

Akti Grada
6

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana generalne regulacije za deo teritorije opštine Rakovica „Jelezovac” – „Sunčani breg”

Akti Grada
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o izmeni Odluke o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Odluka o izmeni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
14

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
14

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
14

Zaključak o ispravci greške u Rešenju o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
15

Odluka o prvom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2007. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku UO JP za kulturu i informisanje „Barajevo”, Barajevo o promeni pretežne delatnosti sa Odlukom

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o promeni naziva postojećih ulica i utvrđivanju naziva novih ulica u naseljenom mestu Mislođin (zaseoku Kovančina) na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o angažovanju Miroslava Blažića u Opštinskom veću kao volontera

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Plan detaljne regulacije dela radne zone Surčin – Dobanovci za područje između regionalnog puta R267 i kanala Galovica u Dobanovcima, opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
38

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
39

Ispravka Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Ispravke
39

Ispravka Rešenja o davanju naziva ulicama na području Mesne zajednice Manić

Ispravke