» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o budžetu grada Beograda za 2008. godinu

Akti Grada
16

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2008. godini

Akti Grada
19

Odluka o lokalnim administrativnim taksama

Akti Grada
22

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
28

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi

Akti Grada
28

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Akti Grada
28

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Grad Beograd

Akti Grada
29

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Akti Grada
40

Odluka o podizanju spomen-obeležja gardijskim brigadistima i pacijentima KBC „Dr Dragiša Mišović"

Akti Grada
40

Odluka o podizanju spomen-obeležja Đakonu Avakumu u Beogradu

Akti Grada
40

Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra „Avala"

Akti Grada
44

Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra „Pionirski park"

Akti Grada
46

Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra „Akademski park"

Akti Grada
48

Rešenje o razrešenju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
48

Rešenje o imenovanju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP za javne garaže i parkirališta „Parking servis", Beograd

Akti Grada
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd

Akti Grada
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Pozorišta lutaka „Pinokio" iz Beograda

Akti Grada
49

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave

Akti Grada
50

Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Vladimir Đorđević", Beograd

Ispravke