» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2024, izdat 2024-03-29
veličina 2.44 MB
1

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o budžetu opštine Voždovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica sa teritorije opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2008. godinu

Akti gradskih opština Vračar
18

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
19

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave

Akti gradskih opština Vračar
19

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave

Akti gradskih opština Vračar
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2007. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2008. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
32

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2007. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
35

Odluka o budžetu opštine Rakovica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
39

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Rakovica i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Poslovni centar – Rakovica” za 2007. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Poslovni centar – Rakovica” za 2008. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
40

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Stari grad za 2007. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
42

Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2008. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
47

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
48

Rešenje o razrešenju Svetlane Stanković funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
48

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
48

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” – 48

Akti gradskih opština Stari grad
49

Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
49

Odluka o budžetu opštine Čukarica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
54

Odluka o budžetu opštine Mladenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
61

Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija i mlađih selekcija sportskih klubova iz budžeta opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
64

Odluka o pristupanju izradi projekta unapređenja i legalizacije romskih neformalnih naselja

Akti gradskih opština Mladenovac
64

Odluka o dopunama Odluke o javnim priznanjima opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
65

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje zabavnih igara i igara na sreću na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
65

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
66

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije za blok između ulica Kralja Petra I, Nikole Pašića, Kosmajske i Ljube Čikića u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
66

Rešenje o obrazovanju Heraldičke komisije

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Rešenje o razrešenju članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Rešenje o imenovanju članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Rešenje o izmeni Rešenja o promeni naziva ulica u selu Kovačevac

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
67

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
68

Odluka o trećoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
69

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
75

Odluka o dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i platama lica koje bira, imenuje i postavlja Skupština gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
75

Odluka o izmeni Odluke o oređivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
75

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
76

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu za sprovođenje izbora odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća Radio Obrenovac u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2007. godinu

Akti gradskih opština Sopot
78

Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2008. godinu

Akti gradskih opština Sopot
81

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima

Akti gradskih opština Sopot