» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B” na Sporazum o izmenama Sporazuma o merilima, kriterijumima i postupku za smanjenje broja zaposlenih u Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B”, čiji je osnivač Grad Beograd, usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena sa Sporazumom

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u maju 2008. godine 1

Akti Grada
2

Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o izboru članova Komisije za potvrđivanje mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Zemun 5

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izboru članova Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o izboru članova Komisije za propise i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o završnom računu gradske opštine Savski venac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
21

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Privredne komore Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća