» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila i prenos nepropisno parkiranih vozila sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o utvrđivanju cena auto-taksi prevoza putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
3

Kolektivni ugovor o izmeni Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljiš te i izgradnju Beograda JP

Akti Grada
3

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
4

Rešenje o izboru predsednika opštine Grocka – 4

Akti gradskih opština Grocka
4

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Privremeni poslovnik Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
14

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
14

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
14

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
14

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
14

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot