» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara iz Beograda, Andre Nikolića 14 1

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Grocka iz Grocke, Smederevski put 174

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci „Milutin Bojić” iz Beograda, Ilije Garašanina 5

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu, Krunska 51 1

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Belef centra iz Beograda, Masarikova 5

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Sopot iz Sopota, Kosmajski trg 7

Akti Grada
2

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine 3

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru članova Saveta za razvoj i unapređ enje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru članova Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o izboru članova Izdavačkog saveta „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o izboru članova Komisije za predstavke i predloge

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o izboru članova Komisije za dodelu priznanja opštine

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o izboru članova Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izboru članova Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izboru člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o razrešenju člana Komisije za propise i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izboru člana Komisije za propise i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o razrešenju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o razrešenju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o imenovanju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun” 8

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac 13

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac