» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Pravilnik o kriterijumima i merilima za određ ivanje visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica iz Beogradu, Miška Kranjca 7

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Prodajne galerije „Beograd” iz Beograda, Kosanč ićev venac 19

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u junu 2008. godine 2

Akti Grada
3

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o izboru predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara – 3

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika izabranih u Skupštinu gradske opštine Savski venac 8

Akti gradskih opština Savski venac
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Savski venac 9

Akti gradskih opština Savski venac
12

Privremeni poslovnik Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
22

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Stari grad 24

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o prestanku funkcije Opštinskom veću gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o prestanku funkcije načelnika Opštinske uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o prestanku funkcije zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o postavljenju direktora Javnog preduzeć a Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
28

Rešenje o postavljenju direktora Javnog preduzeć a za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
28

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
28

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
28

Rešenje o obrazovanju Mandatne komisije za potvrđ ivanje mandata odbornika Skupštine opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Čukarica izabranih na izborima održanim 11. maja 2008. godine

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Čukarica – 29

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
31

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
31

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP” – 31

Akti gradskih opština Čukarica
31

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP” – 31

Akti gradskih opština Čukarica
31

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
31

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o razrešenju direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o postavljenju direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o razrešenju direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o postavljenju direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
33

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
33

Odluka o dodeli nagrada opštine Lazarevac – 33

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac