» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Belef centra iz Beograda, Masarikova 5

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd" na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju sa Cenovnikom

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti Saobraćajnom preduzeć u „Lasta" na Cenovnik o naknadama za prevoz putnika i prtljaga na gradskim i prigradskim linijama na području Beograda

Akti Grada
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju članova stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o izboru zamenice predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o izboru članova Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja

Akti gradskih opština Vračar
9

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2007. godinu

Akti gradskih opština Vračar
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Vračar za 2008. godinu

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o razrešnju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar"

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar"

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
24

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2007. godinu

Akti gradskih opština Palilula
33

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Sopot za 2007. godinu

Akti gradskih opština Sopot
36

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2008. godinu

Akti gradskih opština Sopot
37

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju naseljenih mesta na teritoriji opštine Sopot u kojima se vrši odvoženje smeća

Akti gradskih opština Sopot
37

Plan opšteg uređenja „Industrijska zona 1" u naselju Popović

Akti gradskih opština Sopot