» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za kulturu Mladenovac iz Mladenovca, Vojvode Putnika 7

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Direkcije FEST-a iz Beograda, ul. Majke Jevrosime 20

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Pozorišta „Boško Buha" iz Beograda, Trg Republike 3

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci „Vlada Aksentijević" iz Obrenovca, ul. Miloš a Obrenovića 182

Akti Grada
3

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2007. godinu 3

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Odluka o trećoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Rešenje o davanju saglasnosti predsedniku gradske opštine za poveravanje izabranim članovima Opštinskog veća zaduženja i poslova po oblastima iz izvornog delokruga opštine – Opštinskog veća

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Rešenje o poveravanju izabranim članovima Opštinskog veća zaduženja i poslova po oblastima iz izvornog delokruga opštine – Opštinskog veća 11

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac 13

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac" iz Obrenovca 13

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis" Obrenovac 14

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac 15

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac" iz Obrenovca 16

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis" Obrenovac 17

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac 18

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac" iz Obrenovca 18

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac 20

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac" iz Obrenovca 21

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac" iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac" iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis" Obrenovac – 23

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis" Obrenovac – 23

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac" u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod" Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga koje plaćaju neposredni korisnici Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" Obrenovac sa Odlukom i prečišćenim tekstom Cenovnika

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o izboru članova Komisije za administrativna i mandatna pitanja gradske opštine Surčin – 27

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o izboru članova Komisije za propise gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin