» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci „Dimitrije Tucović” iz Lazarevca, Hilandarska 2

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Lazarevac iz Lazarevca, Hilandarska 2 – 2

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
2

Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o završnom računu budžeta opštine Voždovac za 2007. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešnje o izboru predsednika opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na razrešenje zamenika predsednika opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o imenovanju zemenika predsednika opštine Voždovac 8

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Privremeni poslovnik o radu Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o razrešenju članova Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o razrešenju zamenika direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o imenovanju zamenika direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o razrešenju direktora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o imenovanju direktora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
23

Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Palilula – 23

Akti gradskih opština Palilula
24

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
24

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
24

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
24

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
24

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o izboru Administrativne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o izboru Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Direkcija za građevinsko zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu – 31

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog organa Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog organa Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” 33

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” 33

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o razrešenju direktora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o imenovanju direktora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o razrešenju direktora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o imenovanju direktora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
37

Rešenje o izboru predsednika opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
37

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
38

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
38

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
38

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
38

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
38

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
38

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac