» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Pokazatelj rasta cena na malo u julu 2008. godine

Akti Grada
1

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Poslovnik Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o izboru predsednika opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o izboru zamenika predsednika opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Odluka o prestanku mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Rešenje o razrešenju direktora Centra za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Rešenje o imenovanju direktora Centra za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd 26

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd 26

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd 26

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd 26

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Rešenje o razrešenju direktora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o imenovanju direktora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Odluka o prestanku mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd” – 27

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd” – 27

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd” 27

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd” 28

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima Tomislavu Đorđeviću i Vladi Miliću – 28

Akti gradskih opština Savski venac
28

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Grocka za 2007. godinu

Akti gradskih opština Grocka
41

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
41

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
41

Ispravka Cenovnika o naknadama za prevoz putnika i prtljaga vozilima SP „Lasta” AD Beograd, PO „Lasta” i SP „Lastra” DOO Lazarevac na gradskim i prigradskim linijama definisanim „Lastinim tarifnim sistemom” – LTS i na gradskim linijama definisanim primenom „Integrisanog tarifnog sistema” – ITS

Ispravke