» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o izboru Verifikacione komisije Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
1

Odluka o verifikaciji mandata odbornika u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
1

Rešenje o izboru predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
2

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
3

Odluka o imenovanju članova saveta mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
3

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
9

Privremeni poslovnik Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
18

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Surčin 18

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skup štine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru članova Opštinskog veća

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o prestanku i potvrđivanju mandata – 19

Akti gradskih opština Surčin
20

Rešenje o prestanku i potvrđivanju mandata – 20

Akti gradskih opština Surčin
20

Rešenje o prestanku i potvrđivanju mandata – 20

Akti gradskih opština Surčin
20

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduze ća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
20

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
20

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
21

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeć a za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja 25

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
26

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
26

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta 28

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsenika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma 32

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsenika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeć a za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o razrešenju članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne srednine

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o imenovanju članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne srednine

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o razrešenju članova Komisije za međuopš tinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o imenovanju članova Komisije za međuopš tinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o razrešenju članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o imenovanju članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o imenovanju članova Komisije za planove

Akti gradskih opština Surčin
34

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
34

Ispravka Rešenja o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Čukarica

Ispravke