» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Plan detaljne regulacije kompleksa Ambasade SAD u ulici Bulevar kneza Aleksandra Karađorđević a, opština Savski venac

Akti Grada
14

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Gradske izborne komisije

Akti Grada
15

Pokazatelj rasta cena na malo u avgustu 2008. godine

Akti Grada
15

Sporazum o izmeni Sporazuma o merilima, kriterijumima i postupku za smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima komunalne delatnosti čiji je osnivač Grad Beograd usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena

Akti Grada
15

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu radnog vremena i dnevnog odmora zaposlenih u Opštinskoj upravi gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o prestanku i potvrđivanju mandata – 15

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o prestanku i potvrđivanju mandata – 16

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
16

Odluka o dopuni Odluke o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
17

Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma 18

Akti gradskih opština Surčin
18

Privremeni poslovnik o radu Opštinskog veća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
20

Ispravka Pokazatelja rasta cena na malo u julu 2008. godine

Ispravke