» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
1

Odluka o završnom računu budžeta opštine Čukarica za 2007. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
7

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Čukarica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
13

Odluka o izradi plana generalne regulacije za područje naselja Baroševac, Medoševac, Zeoke i Burovo

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Plan detaljne regulacije za izgradnju ulice Milana Kojića između ulice Svetog Save i ulice Kralja Petra Prvog u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama godišnjeg programa prihoda i ulaganja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine u 2008. godini

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o povećanju cena osnovnih i ostalih komunalnih usluga koje pruža JPKP „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Odluka o povećanju cena osnovnih i ostalih komunalnih usluga koje pruža JPKP „Lazarevac”, Lazarevac sa cenovnikom osnovnih komunalnih usluga, cenovnikom pogrebnih usluga, cenovnikom pijačnih usluga, cenovnikom ostalih usluga, cenovnikom usluga za opravku „namernih kvarova” i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica i cenovnikom prenosa vozila „paukom”

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac o ceni usluga grejanja koje pruža JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Odlukom Upravnog odbora

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Odluka o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Odluka o dopuni Odluke o određivanju granica zona za naplatu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju lokalnih puteva

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije za prostor oko ulica Mileve Marić, Paje Jovanović a i magistralnog puta M–23 (za lokaciju „Takovska – Kolubarska”) u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
34

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije za prostor oko ulica Nikole Tesle, Milovana T. Jankovića, Milutina Milankovića i Vojvode Mišića u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
34

Plan mesta za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje na javnim površinama na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
37

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i imenovanju člana Komisije za planove

Akti gradskih opština Mladenovac
37

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta manifestacije – Izložba automobila sa vazdušnim hlađenjem motora

Akti gradskih opština Mladenovac