» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Beograda i grada Banjaluka

Akti Grada
1

Rešenje o opštim parkiralištima

Akti Grada
3

Rešenje o kategorijama invalida koji mogu da koriste javna parkirališta

Akti Grada
4

Rešenje o kategorijama vojnih invalida i civilnih invalida rata koji mogu besplatno da koriste posebno određena parking mesta na javnim parkirališ tima

Akti Grada
4

Akt o urbanističkim uslovima za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Bloku 68 PD, između ulica Vojvode Stepe i Jove Ilića, u Beogradu, spratnost Su+P+4+Pk, BRGP oko 7.000 m², na katas. parcelama 2314/1, 2314/2, 2313/1, 2313/2, 2315/2, 4633 KO Beograd 3 i delovima katastarskih parcela 2312/1, 2312/2, 2315/1, 2432/3, 2386, 2433 KO Beograd 3

Akti Grada
6

Zaključak o verifikaciji prethodnih urbanistič ko-tehničkih uslova za izgradnju stambeno-poslovnog objekta između ulica Vojvode Stepe i Jove Ilića u Bloku 68 PD, na području opštine Voždovac

Akti Grada
6

Pokazatelj rasta cena na malo u oktobru 2003. godine

Akti Grada
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o „Vračarskom glasniku”

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Vračar broj 96-16/2000-âIII/8

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora (iz reda zaposlenih) JP „Poslovni prostor” opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izuzimanju i prenosu poslovnog prostora opštine Rakovica na upravljanje i raspolaganje Javnom preduzeću „Poslovni prostor Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
9

Odluka o dopuni Odluke o Izvršnom odboru

Akti gradskih opština Grocka
9

Odluka o izdvajanju organizacione jedinice „Vodovoda i kanalizacije” iz sastava Javnog komunalnog stambenog preduzeća „Grocka” i osnivanju posebnog Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
9

Odluka o dopuni Odluke o platama izabranih, postavljenih i imenovanih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
10

Odluka o određivanju delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Grocka
10

Odluka o privremenim pravilima građenja na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Odluka o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima utvrđivanja zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o izmeni Odluke o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji organa opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
20

Rešenje o imenovanju Izborne komisije opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o privremenim pravilima građenja u opštini Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Odluka o raspisivanju konkursa za raspodelu 11stanova solidarnosti površine 599,85 m²

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Ispravka Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Mladenovac

Ispravke