» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Pokazatelj rasta cena na malo u septembru 2008. godine

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornici Snežani Stevanović

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Poslovnik Skupštine gradske opštine Vračar – 2

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o razrešenju članice Opštinskog veća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
13

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
13

Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
17

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2007. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
24

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o dopuni Rešenja Skupštine gradske opštine Zemun br. 06-353/2008-11 od 18. juna 2008. godine o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” iz reda zaposlenih

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” iz reda zaposlenih

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad” iz reda zaposlenih

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad” iz reda zaposlenih

Akti gradskih opština Stari grad
26

Odluka o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije „Bataševo” između ulica: Vardarske, Smederevskog puta, Fruškogorske, Milana Blagojevića i Savske u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Odluka o završnom računu budžeta opštine Surčin za 2007. godinu

Akti gradskih opština Surčin
30

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i radu organa gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciji gasa

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciji gasa

Akti gradskih opština Surčin