» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Beograda za 2008. godinu

Akti Grada
17

Odluka o izradi plana detaljne regulacije naselja Altina 2 u Zemunu

Akti Grada
17

Odluka o izradi plana detaljne regulacije privrednog kompleksa u Krnjači – Reva I, opština Palilula

Akti Grada
18

Odluka o izradi plana detaljne regulacije sanacije i rekonstrukcije objekata postojećeg izvorišta „Sibnica”, sa postrojenjem za preradu vode i dovodnim cevovodima

Akti Grada
19

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
19

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2008. godinu

Akti gradskih opština Palilula
27

Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostorija čiji je korisnik gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave

Akti gradskih opština Palilula
29

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula” – 29

Akti gradskih opština Palilula
30

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula” – 30

Akti gradskih opština Palilula
30

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
30

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
30

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac