» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” sa Odlukom o dopuni Cenovnika

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija” na Odluku o cenama sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „ Beogradske elektrane na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama sa Odlukom

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Pogrebne usluge” na Cenovnik usluga sa Cenovnikom pogrebnih usluga

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini posebne naknade za održavanje stambenih zgrada JP „Gradsko stambeno” sa Odlukom

Akti Grada
7

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Gradsko stambeno” na Odluku o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje) sa Odlukom

Akti Grada
7

Rešenje o davanju saglasnosti preduzeću za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar” na Odluku o cenama dimničarskih usluga za domaćinstva u sistemu objedinjene naplate sa Odlukom

Akti Grada
8

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća” na Odluku o cenama usluga sa Odlukom

Akti Grada
8

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije mreže vatrogasnih stanica u Beogradu

Akti Grada
9

Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
9

Odluka o pristupanju izradi prostornog plana opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
10

Plan detaljne regulacije stambenog naselja „Radmilovac”, katastarska opština Vinča u Grockoj 10

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o imenovanju Izborne komisije opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Opštinske uprave Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin