» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2007. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o prvom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2008. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o izmeni Odluke o javnom pravobranilaš tvu opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o imenovanju zamenika opštinskog javnog pravobranioca

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o obrazovanju Verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
18

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica izabranih na izborima održanim 11. maja 2008. godine

Akti gradskih opština Rakovica
19

Privremeni poslovnik Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
29

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
29

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
29

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
29

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća – 30

Akti gradskih opština Rakovica
30

Privremena odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
37

Rešenje o osnivanju Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
37

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika

Akti gradskih opština Rakovica
37

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima – 37

Akti gradskih opština Rakovica
38

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Zaključak o pristupanju izradi Statuta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Odluka o potvrđivanju mandata izabranih odbornika u Skupštini gradske opštine Savski venac – 38

Akti gradskih opština Savski venac
38

Odluka o izmeni i dopuni Privremenog poslovnika Skupštine gradske opštine Savski venac – 38

Akti gradskih opština Savski venac
39

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
45

Rešenje o razrešenju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti gradskih opština Savski venac
45

Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti gradskih opština Savski venac
45

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana generalne regulacije za naselje Vreoci

Akti gradskih opština Lazarevac
46

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine graske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Odluka o četvrtoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Odluka o dopuni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
53

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
53

Rešenje o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora JP „Direkcija za izgradnju opštine Sopot” – 53

Akti gradskih opština Sopot
54

Rešenje o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju opštine Sopot” – 54

Akti gradskih opština Sopot
54

Rešenje o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora JKP „Sopot”

Akti gradskih opština Sopot
54

Rešenje o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JKP „Sopot”

Akti gradskih opština Sopot
54

Rešenje o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora JKP „Pijace Ropočevo”

Akti gradskih opština Sopot
55

Rešenje o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JKP „Pijace Ropočevo”

Akti gradskih opština Sopot