» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane” na Odluku o cenama isključenja i ponovnog priključenja korisnika poslovnog prostora i garaža u sistemu isporuke toplotne energije JKP „Beogradske elektrane” sa Odlukom

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u oktobru 2008. godine

Akti Grada
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Zemun za 2008. godinu

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna dr Momčilu Subotiću

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna studentu Dragani Vasilijević

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna fudbalskom treneru Gezimu Ljalji

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna šahovskom velemajstoru Marjanu Kovačeviću

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna glumcu Tihomiru Arsiću

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna komandiru Policijske ispostave Zemun Željku Buri

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna protojereju Spomenku Grujiću

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Dragoslavu Vladičiću

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna dr Savi Bojović u

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna majoru Miloradu Tešinu

Akti gradskih opština Zemun
12

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Jeleni Jurjevnoj Guskovoj

Akti gradskih opština Zemun
12

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Pozorištu lutaka „Pinokio”

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o razrešenju člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o izboru člana Saveta za razvoj i unapređ enje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Komisije Skupštine gradske opštine Zemun za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o izboru predsednika i člana Komisije Skupštine gradske opštine Zemun za rešavanje stambenih potreba boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o razrešenju predsednika Komisije Skupštine gradske opštine Zemun za spomenike i nazive ulica i trgova

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o izboru predsednika Komisije Skupštine gradske opštine Zemun za spomenike i nazive ulica i trgova

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o razrešenju člana Izdavačkog saveta „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o izboru člana Izdavačkog saveta „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeć a „Poslovni prostor Zemun” za 2008. godinu – 13

Akti gradskih opština Zemun
13

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Zaključak o pristupanju izradi statuta gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o povećanju cena komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa odlukama

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Rešenje o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Surčin

Akti Grada
25

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti Grada
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja za poslednji kvartal 2008. godine

Akti Grada
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma za poslednji kvartal 2008. godine – 25

Akti Grada
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta za poslednji kvartal 2008. godine

Akti Grada