» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, sa Cenovnikom

Akti Grada
7

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
7

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Statut gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
17

Poslovnik Skupštine gradske opštine Grocka – 17

Akti gradskih opština Grocka
28

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2008. godinu

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka za 2008. godinu

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks plana i programa poslovanja JKSP „Grocka” za 2008. godinu – 36

Akti gradskih opština Grocka
36

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Rešenje o izboru dva člana Opštinskog veća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Direkcija za građevinskog zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora javnog preduzeća Direkcija za građevinskog zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora javnog preduzeća Direkcija za građevinskog zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora javnog preduzeća Direkcija za građevinskog zemljište, planiranje i izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Statut gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
49

Odluka o izmenama Odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
55

Odluka o izmeni Odluke o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
55

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
55

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac