» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Statut gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Statut gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Statut gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
35

Zaključak o ispravci Rešenja

Akti gradskih opština Palilula
35

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
36

Statut gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
47

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup i određivanja zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
48

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportsko rekreativno-poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
48

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”, JP

Akti gradskih opština Stari grad
49

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
49

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
49

Statut gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
60

Poslovnik Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac