» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 41-2024, izdat 2024-04-19
veličina 197.14 Kb
1

Rebalans programa uređivanja gradskog građevinskog zemljišta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture i finansijskog plana za 2002. g.

Akti Grada
14

Regulacioni plan dela bloka 69 uz ulicu Jurija Gagarina u Novom Beogradu

Akti Grada
20

Regulacioni plan Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Bulevar kralja Aleksandra, Vjekoslava Kovača, Milana Rakića, Cara Jovana Crnog, Hektorovićeve i Batutove

Akti Grada
37

Regulacioni plan Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Bulevar kralja Aleksandra, Sinđelićeve, Požarevačke, Kneza Ive od Semberije, Žarka Zrenjanina i Starca Vujadina

Akti Grada
57

Regulacioni plan Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Bulevar kralja Aleksandra, Stanislava Sremčevića, Toneta Tomšiča, Vranjske i Gvozdićeve (blokovi C19 i C20)

Akti Grada
70

Odluka o izmeni Odluke o raspisivanju referenduma radi izjašnjavanja građana mesne zajednice Kovačevac o donošenju Odluke o samodoprinosu za teritoriju mesne zajednice Kovačevac

Akti gradskih opština Mladenovac
70

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta staračkog doma na k.p. br. 2335/2 KO Jagnjilo

Akti gradskih opština Mladenovac
70

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na k.p. br. 1780/3 KO Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
71

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p. br. 4028/5 KO Kovačevac

Akti gradskih opština Mladenovac
71

Odluka o raspisivanju referenduma radi izjašnjavanja građana mesne zajednice Selo Mladenovac o donošenju odluke o samodoprinosu za teritoriju mesne zajednice Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
72

Odluka o raspisivanju referenduma radi izjašnjavanja građana mesne zajednice Velika Krsna o donošenju odluke o samodoprinosu za teritoriju mesne zajednice Velika Krsna

Akti gradskih opština Mladenovac
72

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila

Akti gradskih opština Mladenovac
72

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma radi izjašnjavanja građana mesne zajednice Selo Mladenovac o donošenju odluke o samodoprinosu

Akti gradskih opština Mladenovac
73

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma radi izjašnjavanja građana mesne zajednice Velika Krsna o donošenju odluke o samodoprinosu

Akti gradskih opština Mladenovac
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac” – Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
73

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta javnog preduzeća Direkcije za građevinsko zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju „DIP Mladenovac” Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
73

Plan o dopuni plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
74

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac” Mladenovac

Akti javnih komunalnih preduzeća