» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na dopune i izmene Cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila u višeetažnim parking prostorima, u podzemnom parking prostoru „Vukov spomenik”, u boks garažama, na posebnim, povremenim, sezonskim, opštim i parkiralištima po ugovoru

Akti Grada
5

Akt o urbanističkim uslovima za izgradnju stambenoposlovnog objekta „C”, ukupne BRGP nadzemnih etaža, oko 3.565 m² spratnosti Po+P+6+Pk, u okviru Centra MZ, zapadno od ulice dr Ivana Ribara u Novom Beogradu

Akti Grada
6

Zaključak o verifikaciji Akta o urbanističkim uslovima za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „C”, BRGP oko 3565 m² spratnosti P+6+Pk, u okviru planiranog centra MZ, zapadno od ulice dr Ivana Ribara u opštini Novi Beograd (korekcija urbanističkih pokazatelja)

Akti Grada
6

Lista kandidata za izbor odbornika Skupštine opštine Vračar na dan 16. novembra 2003. godine

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeć a „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
7

Rešenje o prestanku mandata Ljiljani Janković, odborniku Skupštine opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
7

Rešenje o prestanku mandata Draganu Cvetkoviću, odborniku Skupštine opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
7

Odluka o dopuni Odluke o izdvajanju organizacione jedinice „Vodovoda i kanalizacije” iz sastava Javnog komunalnog stambenog preduzeća „Grocka” i osnivanju posebnog Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Rešenje o izboru članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Rešenje o razrešenju jednog člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o utvrđivanju privremenih pravila građenja na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Odluka o dopunama Odluke o određivanju delova urbanističkih planova koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Odluka o izmenama Odluke o sprovođenju komasacije na području delova katastarskih opština Međulužje, Pružatovac, Markovac i Velika Ivanča

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Pravilnik o merilima za vrednovanje značaja radnog mesta, rezultata rada i kvaliteta obavljenog posla i drugim pitanjima za rešavanje stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac