» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije dva člana Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o izboru dva člana Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
15

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda – 15

Akti Grada
16

Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima na srednjoj stacionaži km 173+000 infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica – Beograd – 16

Akti Grada
16

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za kolektor Železnik–Sava, sa melioracionim kanalima

Akti Grada
17

Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije prostora između ulica: Zrmanjske, Vase Stajića, Paštrovićeve, Vladimira Radovanović a i Požeške, opština Čukarica

Akti Grada
17

Izmene i dopune Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2008. godinu – 17

Akti Grada
19

Plan detaljne regulacije za izgradnju magistralnog toplovoda od kotlarnice „Sava Kovačević” do grejnog područja toplane Novi Beograd – 19

Akti Grada
27

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Zvezdara

Akti Grada
28

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Novi Beograd

Akti Grada
31

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Akti Grada
32

Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o poveravanju delatnosti javnog prigradskog i lokalnog prevoza putnika u linijskom saobraćaju na teritoriji grada Beograda Društvenom preduzeću „Lasta” Beograd

Akti Grada
32

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Stablo libanskog kedra” u ulici Andre Nikolića broj 27 u Beogradu

Akti Grada
32

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Stablo himalajskog kedra” na uglu ulica Tolstojeve i Jovana Dinića u Beogradu

Akti Grada
33

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenih prirodnih dobara „Stablo jele” i „Dva stabla cuge” u ulici Augusta Cesarca broj 2 u Beogradu

Akti Grada
33

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenih prirodnih dobara „Jedno stablo cuge” i „ Jedno stablo jele” u Šekspirovoj ulici broj 25 u Beogradu

Akti Grada
33

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Stablo crvenog kestena” na uglu ulica Vojvode Putnika i Vasilije Gaćeše u Beogradu

Akti Grada
34

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Dva stabla crnog oraha” u parku „Manjež” u Beogradu

Akti Grada
34

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenih prirodnih dobara „Stablo jele” i „Stablo libanskog kedra” u ulici Andre Nikolića broj 12 u Beogradu

Akti Grada
34

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Hrast lužnjak – Melnice” u KO Nemenikuć e, opština Sopot, u Beogradu

Akti Grada
34

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Stablo paulovnije” u dvorištu OŠ „Kralj Petar” u ulici Kralja Petra I broj 7 u Beogradu

Akti Grada
35

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenih prirodnih dobara „Stablo tise” i „Stablo kavkaske smrče” u Požeškoj ulici broj 28 u Beogradu

Akti Grada
35

Rešenje o prestanku zaštite zaštićenog prirodnog dobra „Dva stabla Pančićeve omorike” u Maglajskoj ulici broj 21 u Beogradu

Akti Grada