» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd” sa Cenovnikom 1

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostora između ulica: Zrmanjske, Vase Stajića, Paštrovićeve, Vladimira Radovanovića i Požeške, opština Čukarica

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije sanacije i rekonstrukcije objekata postojećeg izvorišta „Sibnica”, sa postrojenjem za preradu vode i dovodnim cevovodima

Akti Grada
5

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Poslovnik Skupštine gradske opštine Zvezdara 6

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Rešenje o izboru dva člana Veća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Odluka o upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Pravilnik o tipu, veličini, izgledu i vrsti materijala pokretnih objekata

Akti gradskih opština Mladenovac
24

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Ispravke