» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Statut gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Vračar i platama izabranih i imenovanih lica

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o razrešenju v.d. direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odobra Centra za fizičku kulturu „Vračar” 10

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika i člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
11

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o davanju saglasnosti predsedniku gradske opštine Zvezdara za razrešenje zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2008. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
18

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
18

Statut gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
28

Odluka o završnom računu budžeta opštine Rakovica za 2007. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
36

Zaključak o neangažovanju revizora za završni račun budžeta opštine Rakovica za 2007. godinu – 36

Akti gradskih opština Rakovica
36

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
39

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornika – 39

Akti gradskih opština Rakovica
40

Statut gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
52

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju JP „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
52

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju ulice Miloja Bogdanovića između ulice Pere Erjaveca i ulica Kralja Petra Prvog – 52

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
53

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
53

Statut gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
63

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Sopot