» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o promeni Statuta grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o određivanju urbanističkih planova koji u celini ili u delovima nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji

Akti Grada
15

Odluka o privremenim pravilima i uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju i upotrebnu dozvolu za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane bez građevinske dozvole do 13. maja 2003. godine

Akti Grada
26

Odluka o dopuni Oduke o uređenju i održavanju grobalja i sahranjivanju

Akti Grada
26

Odluka o plaćanju poreza na fond zarada

Akti Grada
27

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
27

Odluka o kriterijumima za raspodelu stanova solidarnosti zaposlenim licima u organima grada Beograda

Akti Grada
28

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi

Akti Grada
29

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije bloka između ulica: Dimitrija Tucovića, Živojina Žujovića, Ljubljanske i Čegarske, opština Zvezdara

Akti Grada
30

Odluka o podizanju spomenika dvestogodišnjici moderne srpske države

Akti Grada
30

Odluka o premeštanju spomenika Dimitriju Tucović u

Akti Grada
30

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Palilula

Akti Grada
34

Izmena Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
34

Izmena Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Vračar

Akti Grada
34

Izmene i dopune Plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
34

Pravilnik o primeni pravila građenja gasnih merno-regulacionih stanica i distributivnog gasovoda za radni pritisak do četiri bara

Akti Grada
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Sava Centar” iz Beograda, ul. Milentija Popovića br. 9

Akti Grada
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Direkcije FEST-a iz Beograda

Akti Grada
36

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Statuta jednočlanog Društva sa ograničenom odgovornošću „Beogradska arena”

Akti Grada
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Urbanističkog zavoda Beograda, JP

Akti Grada
36

Rešenje o prestanku dužnosti gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
37

Rešenje o imenovanju gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
37

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola

Akti Grada
59

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
60

Rešenje o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2003. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
60

Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve

Akti gradskih opština Rakovica
60

Odluka o usvajanju Sporazuma o saradnji opštine Čukarica i opštine Stare mesto

Akti gradskih opština Čukarica
60

Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JKSP „Grocka” – delatnost grejanja

Akti gradskih opština Grocka
61

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za eksploataciju granodiorita na površinskom kopu „Pločnik” u naseljenom mestu Brajkovac

Akti gradskih opština Lazarevac
61

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za eksploataciju keramičke gline iz ležišta „Dren” u naseljenom mestu Dren

Akti gradskih opština Lazarevac
62

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za eksploataciju kvarca u aluvijalnim nanosima reke „Onjeg” kod sela Brajkovac – opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Ispravka Odluke o stalnoj manifestaciji u oblasti sporta od značaja za grad Beograd

Ispravke