» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za upravu i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o razrešenju članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
9

Plan generalne regulacije za naselje Vreoci – 9

Akti gradskih opština Lazarevac
94

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
95

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa za poslednji kvartal 2008. godine

Akti gradskih opština Surčin