» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o izboru dva člana Veća gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenja o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac” 5

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća – 6

Akti gradskih opština Grocka
6

Odluka o Opštinskoj upravi gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor – Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
16

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Pogrebne usluge – Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Mladost – Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
23

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Poslovnik Skupštine gradske opštine Sopot – 24

Akti gradskih opština Sopot
34

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
35

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
35

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
35

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
35

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
35

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
35

Odluka o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
39

Odluka o Upravi gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o izradi plana opšteg uređenja za naselje Progar, opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o izradi plana opšteg uređenja za naselje Boljevci, opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
45

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za trasu opštinskog puta Sremska gazela Progar– Bečmen–Dobanovci, opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciji gasa

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin