» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
60

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
60

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
60

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
61

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
61

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
61

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
61

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
61

Poslovnik Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
71

Odluka o Opštinskoj upravi gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
75

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
76

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
76

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
76

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
76

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
76

Rešenje o izboru tri člana Veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
78

Odluka o Upravi gradske opštine Obrenovac – 78

Akti gradskih opština Obrenovac
86

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
89

Odluka o petoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
92

Odluka o izmeni Odluke o ustanovljavanju opštinske nagrade „Policajac meseca”

Akti gradskih opština Obrenovac
92

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
93

Rešenje o imenovanju direktora Fonda za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac