» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skup štine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Šeste beogradske gimnazije, Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda – 2

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pedagoškom muzeju iz Beograda, ul. Uzun Mirkova br. 14 – 2

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 6

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu lutaka „Pinokio” iz Zemuna, ul. Karađ orđeva br. 9

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 56

Akti Grada
3

Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava za obuću i odeću za korisnike koji se upućuju na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu – 3

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kolektor Železnik – Sava, sa melioracionim kanalima

Akti Grada
4

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima na srednjoj stacionaži km 173+000 infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica–Beograd

Akti Grada
6

Pokazatelj rasta cena na malo u januaru 2009. godine

Akti Grada
6

Rešenje o određivanju sekretarke Skupštine gradske opštine Vračar za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti gradskih opština Vračar
6

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Poslovnik Opštinskog veća gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o cenama komunalnih proizvoda i usluga sa odlukama i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa odlukama i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena pogrebnih usluga na grobljima u gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena pijačnih usluga na pijacama u gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena – naknade za korišćenje parking prostora na pijačnom platou u Surčinu

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
22

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena za održavanje kanalizacione mreže i postrojenja u radničkom naselju u Bečmenu

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena za korišćenje građevinskih mašina (rovokopača – utovarivača i kamiona)

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena usluga

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o visini naknade za korišćenje javnog parkirališta

Akti gradskih opština Surčin