» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o maksimiranju cena auto-taksi prevoza putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Beogradskog dramskog pozorišta iz Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Pozorišta „Puž” iz Beograda, ul. Radoslava Grujića br. 21

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Jugokoncertu iz Beograda, ul. Terazije 41

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda iz Beograda, Kalemegdan br. 14

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela centralne zone – bloka 39 u Novom Beogradu između ulica: Bulevar Arsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada, Treći bulevar i Bulevar umetnosti

Akti Grada
4

Odluka o prvoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o izmeni Odluke o Upravi gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o drugoj dopuni Odluke o određivanju načina i kriterijuma za dodelu u zakup poslovnog prostora čiji je korisnik gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata na dužnosti člana Veća gradske opštine Obrenovac – 7

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu 9

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog radiodifuznog preduzeća „Radio Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac o izmenama Odluke o utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor u Otvorenom tržnom centru Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac o izmenama Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za zidani poslovni prostor sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Ispravka rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Mašinske škole „Vatroslav Lisinski”, Beograd

Ispravke
11

Ispravka rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Mašinske škole „Vatroslav Lisinski”, Beograd

Ispravke
11

Ispravka rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Kralj Aleksandar Prvi”, Novi Beograd 11

Ispravke
11

Ispravka rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora VIII beogradske gimnazije, Beograd

Ispravke
11

Ispravka rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „22. oktobar”, Surčin

Ispravke