» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Poslovnik Privremenog organa gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac – 5

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o konstatovanju prestanka vršenja funkcije predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o konstatovanju prestanka vršenja funkcije zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o konstatovanju prestanka vršenja funkcije sekretara skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o konstatovanju prestanka vršenja funkcije zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o konstatovanju prestanka vršenja funkcije predsednika gradske opštine Voždovac 6

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o konstatovanju prestanka vršenja funkcije zamenika predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o konstatovanju prestanka vršenja funkcije članova Veća gradske opštine Voždovac 6

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o usvajanju Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Odluka kojom se utvrđuje da Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za dve benzinske stanice sa motelom na Koridoru autoputa E-70 (kompleksi „Dobanovci – sever” i „Dobanovci – jug”), opština Zemun, Beograd i Plan detaljne regulacije za dve benzinske stanice sa motelom na Koridoru autoputa E-70 (kompleksi „Dobanovci – sever” i „Dobanovci – jug”), opština Zemun, Beograd nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije
11

Odluka kojom se utvrđuje da odredba člana 14. stav 1. Pravilnika o davanju u zakup prostora na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije