» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o postupku javnih nabavki

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika usluga Javnog preduzeća „Ada Ciganlija” sa Dopunom cenovnika

Akti Grada
2

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o grbu i zastavi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o izmeni Odluke o izboru članova Veća gradske opštine

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o izmeni Odluke o javnom pravobranilaš tvu gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o razrešenju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o razrešenju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o imenovanju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o visini koeficijenata za utvrđivanje plata predsednika i članova Privremenog organa gradske opštine Zemun i postavljenih lica u organima gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun – 8

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom veću gradske opštine Novi Beograd – 9

Akti gradskih opština Novi Beograd
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Novi Beograd
10

Rešenje o izmeni Rešenja o davanju naziva nekim ulicama na teritoriji mesne zajednice Vinča, kao i promeni naziva postojećih ulica

Akti gradskih opština Grocka
11

Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće – Direkcija za građevinsko zemljište, urbanizam i izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Odluka o izmeni Odluke o Opštinskoj upravi gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2009. godinu

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju Interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
22

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot