» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Uputstvo o načinu ostvarivanja dodatnih oblika zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda sa obrascima

Akti Grada
3

Rešenje o režimu kretanja, zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
4

Pokazatelj rasta cena na malo u martu 2009. godine

Akti Grada
4

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Privremenog organa gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skup štine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za propise Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o obrazovanju Saveta za privredna pitanja, budžet i finansije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Rešenje o obrazovanju Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Rešenje o obrazovanju Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Rešenje o obrazovanju Saveta za društvene delatnosti Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Rešenje o obrazovanju Saveta za informisanje Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
7

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
7

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o utvrđivanju praznika opštine Barajevo i slave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Rešenje o promeni naziva dela ulice Glumčevo brdo na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativnomandatne komisije Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Zaključak o subvencionisanju cena usluga grejanja – 11

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
11

Pravilnik o izmeni Pravilnika o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine i Opštinsko veće

Akti gradskih opština Barajevo