» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o imenovanju Komisija za pregled dece ometene u razvoju

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Pogrebene usluge” na Cenovnik usluga sa Cenovnikom

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene cenovnika usluga Javnog preduzeća „Sava centar” sa Odlukom o izmeni cenovnika

Akti Grada
7

Rešenje o davanju saglasnosti „Urbanističkom zavodu Beograda” JUP na Cenovnik usluga sa Cenovnikom usluga

Akti Grada
9

Rešenje o režimu saobraćaja teretnih motornih vozila, službenih vozila i zaprege kroz Beograd

Akti Grada
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o građanskom braniocu – ombudsmanu opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o razrešenju članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
11

Statut gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun” – 24

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranica gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
25

Odluka o zvanju počasni građanin Novog Beograda

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Odluka o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Rešenja o osnivanju preduzeća „Centar za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda”

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju likovne galerije u bloku 45 u Novom Beogradu

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o izmenama Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Novi Beograd” sa Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Odluka o drugoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju obavljanja pojedinih poslova u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Poslovnik Veća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin